“หลังคา” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของตึกที่มีความจำเป็นมากมาย

ทั้งยังในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องความร้อน ฝน ลม รวมทั้งความหนาวเย็น และยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้ตึกได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนประกอบรวมทั้งสิ่งของที่เอามาทำเป็นหลังคาควรที่จะทำการเลือกประเภทที่ทนความร้อน ทนต่อสภาพภูมิอากาศด้านนอก แล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนเจริญ โดยปกติรอบๆใต้หลังคาจะต้องมีพื้นที่พอเพียงต่อการต่อว่าดตั้งวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆได้แก่ ระบบกระแสไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ โดยมีระยะห่างระหว่างฝ้ากับหลังคาอย่างต่ำ 30 ซม.ขึ้นไป
สำหรับลักษณะของหลังคาที่พวกเรามักมองเห็นแล้วก็นิยมกัน ยกตัวอย่างเช่น หลังคาจั่ว (Gable Roof) หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof) หลังคาคอนกรีตเรียบ (Flat Slab Roof) ฯลฯ การพินิจพิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้หลังคาแบบใดขึ้นกับต้นเหตุหลายประเภท และก็ลักษณะของตึกด้วยเหมือนกัน
สิ่งที่ควรจะคิดถึงสำหรับในการเลือกต้นแบบหลังคาที่เหมาะสมกับบ้านในประเทศไทย
1. จะต้องมีชายคายื่นออกมามากพอที่จะป้องกันแสงแดดและไม่ให้ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างบ้านอีกทั้งสี่ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทิศตะวันตกซึ่งมีแดดแรงที่สุด
2. หลังคาไม่สมควรมีขนาดใหญ่เหลือเกิน แล้วก็ต้องมีความลาดเอียงชันมากพอที่จะทำให้น้ำฝนไหลลงได้สบาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึมหลังคาได้ง่าย
3. ลักษณะของหลังคาไม่สมควรสลับซับซ้อนมากจนเกินความจำเป็น เนื่องจากว่าจะมีปัญหาหัวข้อการรั่วซึมของน้ำตรงรอยต่อของหลังคาได้
4. พื้นที่ใต้หลังคาจำเป็นต้องใหญ่พอที่จะให้มวลอากาศร้อนซึ่งลอยสูงไม่ส่งผ่านไปยังห้องข้างล่างได้เร็ว รวมทั้งจะต้องมีการถ่ายเทอากาศเพื่ออากาศร้อนใต้หลังคาระบายออกนอกบ้านได้ โดยบางทีอาจทำช่องที่มีไว้สำหรับระบายอากาศที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วของหลังคาหรือฝ้าที่ชายคา แล้วก็บางทีอาจติดฉนวนกันความร้อนรอบๆใต้หลังคาร่วมด้วย ก็สามารถที่จะช่วยให้บ้านมีสภาพการณ์น่าสบายเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันนี้ฉนวนกันความร้อนมีให้เลือกใช้หลายแบบ อาทิเช่น แบบใยแก้ว รวมทั้งแบบพอลิเอหนลีน
วิธีการวางแบบหลังคาที่คุ้มครองการรั่วซึมได้ดิบได้ดี
– ใช้หลังคาทรงสูง มีความชันตั้งแต่ 30 – 45 องศา
– อย่านำหลังคาหลายอย่างมาประกอบกัน เพราะว่ารอยต่อที่เกิดขึ้นเป็นข้อบกพร่องที่อาจส่งผลให้มีการรั่วซึมของน้ำฝน
– โครงหลังคาที่มิได้มาตรฐานตามรูปลักษณ์ของหลังคาเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีการแอ่นตัว ส่งผลให้น้ำรั่วซึมลงมาได้ ก็เลยจำเป็นต้องพิจารณาถึงขนาดแล้วก็ความแข็งแรงของส่วนประกอบด้วย
– ส่วนประกอบต่างๆของหลังคาเป็นข้อบกพร่องที่ฝนจะไหลผ่านได้ จะต้องดีไซน์ส่วนประกอบนั้นๆให้กันน้ำฝนได้
– หลังคาแบนใช้ได้กับบ้านทุกแบบ แม้กระนั้นหลังคาจำพวกนี้มีการระบายน้ำได้ช้า รูเจาะท่อสำหรับระบายน้ำต่างๆเป็นข้อเสียที่จะทำให้มีการเกิดการรั่วซึมได้ง่าย รวมทั้งแนวเชื่อมชนกับองค์ประกอบต่างๆก็เป็นข้อเสียที่น้ำจะขังรวมทั้งเบาๆซึมผ่านตัวพื้นหลังคาลงไปได้